Kup opakowanie produktu Polskie Młyny oznaczone kodem promocyjnym.

Wyślij wiadomość SMS **** na numer 71806 o treści: SZYMANOWSKA_numer kodu promocyjnego
lub zarejestruj go tutaj.

Weź udział w losowaniu wspaniałych nagród!

Okres przyjmowania zgłoszeń od 14.11.2016 r. do 16.04.2017 r.

Zachowaj promocyjne opakowanie z kodem lub fragment opakowania z kodem promocyjnym.

i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
tel. 22 331 09 97, faks 22 201 21 08

recepcja@i360.com.pl

i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847,REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78 , kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

Loteria organizowana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr 440000-IAGW.8700.14.2016.JR.4228 (decyzja z dnia 16 września 2016 r.).