Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii

Okres przyjmowania zgłoszeń od 14.11.2016 r. do 16.04.2017 r.

Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
tel. 22 331 09 97, faks 22 201 21 08

recepcja@i360.com.pl

Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847,REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

Zezwolenie
Loteria audioteksowa „Mąka Szymanowska Prezentuje” organizowana przez i360 Sp. z o.o w okresie od 17.10.2016 r. do 28.01.2018 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr 440000-IAGW.8700.14.2016.JR.4228 (decyzja z dnia 16 września 2016 r.)

Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.

Informacja o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia
Zakaz gry osobom poniżej 18 roku życia

Informacje o ryzyku związanym z hazardem

Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji