Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii

Kup opakowanie produktu Polskie Młyny oznaczone kodem promocyjnym.

Wyślij wiadomość SMS **** na numer 71806 o treści: SZYMANOWSKA_numer kodu promocyjnego
lub zarejestruj go poniżej.

Okres przyjmowania zgłoszeń od 14.11.2016 r. do 16.04.2017 r.

Weź udział w losowaniu wspaniałych nagród!
Zachowaj promocyjne opakowanie z kodem lub fragment opakowania z kodem promocyjnym.

Dziękujemy za udział w loterii

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 16.04.2017 r.

Zakaz udziału osobom poniżej 18. roku życia.
Imię*
Nazwisko*
Nr tel. kom.* 9 cyfr
E-mail*
Nr kodu promocyjnego*
Miejscowość*
Data zakupu*
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu związanym z organizacją loterii „Mąka Szymanowska Prezentuje”. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii są Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w loterii „Mąka Szymanowska Prezentuje”.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin loterii „Mąka Szymanowska Prezentuje”.
* Oświadczam, iż ukończyłem 18 lat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy przez Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa i podmioty współpracujące z nim w tym zakresie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa., informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.).
*Pole obowiązkowe.

Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
tel. 22 331 09 97, faks 22 201 21 08

recepcja@i360.com.pl

Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847,REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

Zezwolenie
Loteria audioteksowa „Mąka Szymanowska Prezentuje” organizowana przez i360 Sp. z o.o w okresie od 17.10.2016 r. do 28.01.2018 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr 440000-IAGW.8700.14.2016.JR.4228 (decyzja z dnia 16 września 2016 r.)

Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.

Informacja o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia
Zakaz gry osobom poniżej 18 roku życia

Informacje o ryzyku związanym z hazardem

Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji